building

YAPAY ZEKA ÇAĞININ GETİRDİKLERİ: ROBOTLARA HUKUKEN KİŞİLİK TANINABİLİR Mİ?

by Seray GÖNAL.
building

KİŞİSEL VERİLERİN VE ALGORİTMALARIN PİYASALARA GETİRDİĞİ YENİLİKLERİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

by Ayşegül Güvenç.
building

BLOCKCHAİN VE HUKUK ÜZERİNE DÜŞÜNÜŞ

by Ahmet Yıldırım.
building

UNUTULMA HAKKI

by Seray Gönal.
building

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İNCELEMESİ

by Buse Yonat.
building

BLOCKCHAIN

by Selda Güngör.
building

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASIYLA İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU

by Selin Şahutoğulları, Enes Çelik.
building

GDPR VE TÜRK HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

by Ezgi Tuna, Buse Altoprak.
building

E-TİCARETTE VERGİLENDİRME

by Gülden Karakurt.
building

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

by Ezgi Tuna.