building
building

ELEKTRONİK İMZA

Elektronik imza pek çok kanunda farklı şekillerde tanımlanmıştır. Genel olarak toplamak gerekirse, elektronik imza kişilerin biyometrik özelliklerine dayalı biyometrik yöntemler, kredi kartlarındaki şifreleme yöntemleri, elle atılmış imzanın tarayıcadan geçirilerek elektronik ortama aktarılması, bilgisayar ekranında bu amaça yapılmış bir kalemle atılan imza veya dijital imzayı içeren bir kavramdır.