building
building

BİLİŞİM SUÇLARINDA SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA VE KANUN YOLLARI

Bilişim suçu...Çağımızın gelişmekte olan ve ileride sorunların yaşanacağı alan diyebiliriz aslında. Çünkü eğitimden sağlığa her alanda teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz..