building
building

KİŞİSEL VERİLERİN VE ALGORİTMALARIN PİYASALARA GETİRDİĞİ YENİLİKLERİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ