building
building

UNUTULMA HAKKI

Birey, kişisel verilerin korunması hakkını kullanarak, internet üzerinde bulunan kişisel verilerini sildirme hakkına sahip olsa da, her türlü verinin sınırsız bir şekilde kayıt altına alındığı durumlarda, var olan sildirme hakkı yeterli olmamaktadır. Verilerin hiç var olmamışçasına sistemden yok edilmesi ‘Unutulma hakkı’ olarak nitelendirilmektedir.