building
building

GDPR VE TÜRK HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Mahremiyetin korunması, şüphesiz ki kişilerin sahip olduğu en önemli haklardandır. Bu konuda yapılan hukuki düzenlemeler gerekli güncelliğe ulaşamadığında çok ağır sonuçlar ortaya çıkabilir.