building

Buse Yonat

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
building

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İNCELEMESİ

Hızla gelişen teknoloji sonucu bilgilerimizin, şahsi düşüncelerimizin hatta attığımız adımların dahi ulaşılabilir olduğu yadsınamaz bir gerçek...