building
building

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASIYLA İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU

Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırılan insan sayısının artması ve birçok insanın mağdur olması nedeniyle kanun koyucu bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçunu nitelikli hal olarak düzenlemiştir.