building
building

E-TİCARETTE VERGİLENDİRME

e-ticaretin yeni doğmuş ve geleneksel ticari yapıdan oldukça farklı olması vergilendirmenin nasıl yapılacağı problemini ortaya çıkarmıştır.