building
building

YAPAY ZEKA ÇAĞININ GETİRDİKLERİ: ROBOTLARA HUKUKEN KİŞİLİK TANINABİLİR Mİ?

İlk insandan bugüne kadar insanoğlunun keşfetme sürecinin dürtüsü olan merak duygusu insanoğluna genleri vasıtası ile aktarılır. Sağlıktan , ulaşıma barınmadan enerji kaynaklarına kadar insan hayatının en kaliteli şekilde sürdürülmesini amaçlayan buluşların çıkış noktasında yer alan merak duygusu günümüz teknolojisinde yapay zeka ve robotları araç edinmektedir. Yakın gelecekte Dünyadaki insan sayısına yakın yapay zeka ve robotlarla karşılaşılacağı varsayılmakla birlikte henüz söz konusu robotların ve yapay zekaya sahip kişilikler (!) ile toplum arasında çağa uygun hukuki düzenlemelerin varlığından söz edemiyoruz. Bu yazımızda robot ve yapay zeka kullanımının artmasıyla beraberinde gelen hukuki sorunlar, robotların birbirleriyle etkileşimi ve robotların insanlarla etkileşiminin hukuki açıdan ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tartışacağız.
building

UNUTULMA HAKKI

Unutulma hakkı Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen ve sonrasında hayata geçirilen bir haktır...