building
building

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yolunda ilerlenirken verilerimizin kar amacı güden yapıların eline geçmesi ile ticari bir işin konusu haline gelme riskini de artırmaktadır.