building

Tuba Tosun

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
building

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN SİBER GÜCÜ

İnsanoğlu doğuştan gelen yüzleri ayırt etme yeteneğine sahiptir. Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlarda bu yetenek yeni uygulanmaya başlanabilmiştir..
building

BİYOMETRİK SİSTEMLERİN HUKUKİ ANALİZİ

Biyometri bir bireyin fiziksel ya da davranışsal benzersizliğini ölçen ve mevcut kayıtlarla karşılaştırarak tanımlama işlemi yapan otomatik bir sistemdir..